Wat is framing

De laatste tijd is framing een hot topic aan het worden in Nederland. Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven wordt steeds meer ingezien dat een goede boodschap niet zonder een goed frame kan, als er succes mee geboekt wil worden. Maar wat is framing eigenlijk? Wat doet het? Waarom is het zo belangrijk? En misschien wel het belangrijkste: hoe kan je zelf framen?

Framing

Het gebruiken van specifieke taal om de juiste emoties en wereldbeelden aan te wakkeren, waardoor de boodschap aan overtuigingskracht wint, is een kunst die nog onderontwikkeld is in Nederland. George Lakoff, die enorm veel onderzoek naar framing verricht, heeft de Amerikanen al overtuigd: to win, one must frame the debate. En zo is het maar net. Door het ontwikkelen van de juiste frames en de juiste taal wordt niet alleen de argumentatie overtuigender, ook de grip op het hele debat wordt een stuk steviger. Een win-win situatie.

Onderzoeker Baldwin van Gorp definieert het als volgt: ‘een standvastige, metacommunicatieve boodschap die het structurerende denkbeeld weergeeft dat een tekst samenhang en betekenis verleent’. Uit deze definitie blijken een aantal dingen:

  • Een frame ‘plakt’. Het is vaak ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’
  • Een frame werkt tussen de regels door. Mensen zijn zich vaak niet bewust van frames
  • Een frame structureert de informatie. Het frame biedt als het ware een narratief
  • Een frame biedt samenhang en betekenis. Dit zorgt ervoor dat een frame je interpretatievermogen stuurt

Hoe moet je framen?

Framing kan je leren, maar niet uit een boekje. Het is een kwestie van met een andere blik naar de realiteit te gaan kijken. Dat vraagt uitleg en oefening. Ik ben gespecialiseerd in framing en schrijf op deze website artikelen over het onderwerp om dit inzicht te bieden.

Lees ook mijn uitgebreide artikel over wat framing is, een artikel met de 5 essentiële framingtips en een stuk over framing en ethiek. Als je door mijn blogposts bladert zal je nog veel meer casussen over framing vinden, zoals over de hypotheekrenteaftrek, framing vrijheid, het woord subsidie en framing dementie.

Daarnaast geef ik workshops en trainingen om mensen hun boodschap te leren staven met krachtige frames.