Frames ontwikkelen

Ook nu kunnen wij – op afstand – een framingstrategie ontwerpen. In een digitale strategiesessie komen we gezamenlijk tot een krachtig masterframe. Kijk hier wat wij digitaal voor je kunnen betekenen.

Met een slim uitgekiend frame op zak komt een (vaak lastige) boodschap een stuk duidelijker, aantrekkelijker en overtuigender over. Zowel zender als ontvanger heeft daar veel plezier van. Of je nu een interne verandering, een nieuw product, nieuwe dienst of hele nieuwe thematiek te framen hebt, wij helpen om dat ontwerpproces soepel te doorlopen.

Een nieuw frame ontwerpen

Een nieuw frame ontwerpen doen we altijd samen met de klant. Wij hanteren in een strategiesessie een heldere methode en kunnen kritisch bevragen welke beelden, overtuigingen en ‘oude verhalen’ meespelen. De klant is onmisbaar tijdens dit proces als bron van kennis over de doelgroep van de boodschap enerzijds en over de organisatie anderzijds. In een sessie van een dagdeel (in overleg) ontwerpen we gezamenlijk een verhaal waar de vertellers zich in thuis kunnen voelen. Ook halen we alle tegenframes boven tafel: wat zijn nou de verhalen waar je last van hebt en hoe kun je daar het slimst mee omgaan?

Het resultaat van een strategiesessie is een handzaam rapport met duidelijke kaders en do’s en don’ts. Het is een handleiding die houvast biedt bij het framen, ook voor mensen die niet bij deze sessie aanwezig waren. Daarnaast kunnen we meedenken met de praktische implementatie van het frame. Welke middelen ontwikkel je? En hoe komen die er uit te zien?

Voorbeelden van frames die we ontworpen hebben met klanten:

  • Frame rond infrastructureel beleidsvraagstuk waarbij een provincie moest uitleggen waarom een zeer abstract infra-project de omwoners in de toekomst ten goede zou komen;
  • Frame rond een nieuwe commerciële ICT-dienst, waarvan de (potentiële) klanten door het technische karakter van de dienst moeite hadden met het begrijpen van de meerwaarde ervan;
  • Frame rond een campagne van een NGO om mensen bewust te maken van hun huidige gedrag en te sturen naar nieuw gedrag;
  • Frame rond een interne verandering bij een grote organisatie waarbij mensen een foutief beeld hadden van de intenties waarmee deze verandering ingezet was;
  • Frame rond een maatschappelijk issue waarbij een belangengroep een bepaald beeld in de publieke discussie wilde nuanceren zonder dat dit negatief werd opgepikt in de publieke discussie.