Framing training

We horen het op steeds meer plekken: ‘framing, daar moeten wij iets mee’. Maar goede frames komen niet aanwaaien. Die komen niet zomaar bovendrijven. Goede frames worden ontwikkeld, onderhouden en consequent gebruikt. Alleen dan is de communicatie echt effectief en overtuigend. Werknemers (en u zelf!) deze krachtige kunst leren? Ruis laten opsporen binnen uw boodschap? Meer weten over hoe overtuigende taal werkt? Taalstrategie verzorgt dit voor u!

Workshop framing

In zo’n workshop wordt allereerst aan de hand van voorbeelden en theorie uitgelegd wat framing is, hoe het werkt en waarom het belangrijk is. In het tweede deel van de workshop wordt er aandacht besteed aan de praktijk: hoe kan men eigen frames ontwikkelen en wat zijn valkuilen. Indien gewenst, is er ook ruimte voor toegankelijke oefeningen en kunnen er specifieke casussen voorbereid worden. De training is gericht op de praktijk en geeft deelnemers concrete handvatten om de volgende dag al effectiever te zijn. Of u nou 60 minuten of 8 uur kunt vrijmaken voor de workshop. Voor iedereen die beter, leuker en aantrekkelijker wil leren communiceren!

Frames ontwikkelen – consultancy en strategiesessies

What’s in a frame? Wat werkt en wat niet? Het ontwikkelen van een aantal basisframes voor belangrijke issues waar u mee te maken heeft is best een pittige klus. Koos u bijvoorbeeld voor ‘duurzaamheid’ maar blijft in het midden hoe dit eigenlijk wilt communiceren? Wat is een ‘betrokken’, ‘maatschappelijke’ of een ‘servicegerichte’ instelling? Hoe kunt u een nieuwe dienst of product nu eigenlijk het best framen? We zoeken het samen met u voor u uit en maken een handleiding die u voortaan bij al uw communicatie kunt gebruiken.

Framingonderzoek – welke frames leven? En welke werken?

Welke frames leven in uw doelgroep over een onderwerp waar u over wilt communiceren? En welke zijn bruikbaar om te gebruiken? Welke zijn levensgevaarlijk? Taalstrategie heeft ervaring met kwalitatief en kwantitatief framingonderzoek. We helpen u bij het opzetten van gedegen wetenschappelijk onderzoek en begeleiden u bij het uitvoeren en interpreteren. We kunnen aan de slag met inhoudsanalyse, enquêtes, experimenten of focusgroepen. Dat ligt aan wat u wilt weten!

Goed geframede tekst

Een goed geframede toespraak, webtekst of flyer komt beter aan bij de ontvanger en heeft een grotere impact. Door het gebruiken van het juiste frame bereikt u uw doelgroep beter, voelen zij zich meer aangesproken door uw boodschap en zijn zij sneller geneigd de informatie op úw manier te interpreteren. We schrijven aantrekkelijke tekst voor u, gericht op de ontvanger en we waken over samenhang en toon. Zo bereikt u maximaal effect.