Framingonderzoek

Wij kunnen framingonderzoek helemaal online uitvoeren. Behoefte aan inzicht in welke frames spelen rond een bepaald thema? En welk frame kan helpen om een strategische positie binnen die discussie in te nemen?  Kijk hier wat wij digitaal voor je kunnen betekenen.

Taalstrategie doet regelmatig onderzoek naar frames en (on)bewuste framing. We zijn gespecialiseerd in frames ophalen uit het publieke domein, de anatomie van deze frames in beeld brengen en frames testen op hun effect.

Hiervoor gebruiken we een aantal kwalitatieve onderzoeksmethodieken, zoals inductieve inhoudsanalyse (frames destilleren uit bestaand materiaal), focusgroepen (frames uittesten zonder dat proefpersonen weten waar het om draait) en diepte-interviews (framing-keuzes achterhalen). Wij werken graag samen met onze kwantitatieve onderzoekspartner LJS Nieuwsmonitor om te onderzoeken wie welke frames gebruikt, welke frames dominant zijn en hoe frames veranderen over tijd.

Zie hieronder voor het onderzoek dat we uitvoerden dat openbaar gemaakt is.

Alle frames in de publieke discussie rond rekeningrijden (2019)

In opdracht voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben we via kwalitatieve inhoudsanalyse alle publieke frames rond thema ‘rekeningrijden’ opgehaald. Media, diverse stakeholders en pittige discussies aan de keukentafel dragen allemaal bij aan hoe er in Nederland wordt gekeken naar hoe we zouden moeten betalen voor mobiliteit. PBL wilde weten welke frames er spelen zodat zij er bewust mee om kunnen gaan en kunnen voorkomen dat bepaalde frames in hun onderzoeken de boventoon kunnen gaan voeren. Onderzoeksrapport nog niet beschikbaar.

De framing rond ‘techniek’ (2018)

In opdracht van TechniekTalent.nu, een organisatie die jongeren enthousiasmeert voor techniek en de technieksector, brachten wij de frames rond ‘techniek’ in kaart. Op basis van de frames in nieuwsberichten, op websites, op sociale media en in opleidingsbrochures konden we adviezen geven. Welke frames dragen bij aan een positief imago van techniek? En welke frames wil je zien te vermijden? Lees hier meer over het onderzoek. 

De publieke framing rond laaggeletterdheid (2017)

In opdracht van ‘Tel mee met taal’ onderzochten we welke frames spelen rond het thema laaggeletterdheid. Hiervoor haalden we frames op uit bestaand materiaal (media, stakeholders en algemeen publiek) en hielpen we met het uitzoeken welk frame het meest strategisch is om mensen te activeren om het gesprek aan te gaan met mensen die baat hebben bij het versterken van hun geletterdheid. Lees hier het onderzoeksrapport.

Microportretten van moslims in de pers (2017) 

Samen met LJS Nieuwsmonitor en de Vrije Universiteit Amsterdam gingen we aan de slag met een nieuwe onderzoeksmethodiek (microportretten) om op zeer gedetailleerd niveau framende taal op te halen. Via dit onderzoek wilden we uitzoeken in hoeverre er stereotypering werd gebruikt in de Nederlandse pers rond moslims. Lees hier het onderzoeksrapport.

Mediapolitiek – de invloed van Nederlandse media op stemgedrag (2017)

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen deden we samen met LJS Nieuwsmonitor en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar de relatie tussen nieuwsconsumptie en stemgedrag. Wat lezen mensen en hoe beïnvloedt dat hun keuze in het stemhokje? Voor dit onderzoek waren wij verantwoordelijk voor de interviews met lastig bereikbare doelgroepen. We spraken  bijvoorbeeld met laagopgeleide jongeren en fervente niet-stemmers om te kijken wat hen drijft en hoe zij naar de wereld kijken. Lees hier het onderzoeksrapport.

Framing jeugdcriminaliteit (2014)

De jeugdcriminaliteit daalt gestaag sinds 2007 en toch blijven mensen dit zien als een even groot (of zelfs groter wordend) probleem. Hoe komt dat? Door uit te zoeken samen met LJS Nieuwsmonitor welke frames spelen in de media rond het onderwerp ‘jeugdcriminaliteit’ en hoe deze frames zich hebben ontwikkeld over tijd, konden we reconstrueren hoe politiek en nieuws bijdragen aan de publieke perceptie. Taalstrategie was binnen dit onderzoek verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de frames en het uitvoeren van diepte-interviews met 14 dagbladjournalisten. Lees hier het onderzoeksrapport.